Villkor - kommunkollen - annonsblad för allt som händer i Mönsterås med omnejd

kommunkollen

kommunkollen
Till innehåll
Villkor

Betalningsvillkor: 20 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras ränta. Priser anges exklusive moms. Bokat annonsutrymme vars manus inkommer efter manusstopp, bereds plats i kommande nummer i mån av tid och utrymme.

kommunkollen
förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser. Reklamationer mot införda annonser ska göras inom tre dagar efter utgivning. Eventuella anmärkningar mot fakturor ska göras inom 8 dagar.

kommunkollens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden. kommunkollen ansvarar inte för fel orsakade av otydliga manuskript eller annonstexter. För fel eller fördröjning orsakade av tekniska problem som ligger utanför vår kontroll, ansvaras heller inte.

Materialet i kommunkollen omfattas av copyright och får inte användas i andra sammanhang utan vårt tillstånd.
© kommunkollen | Dunhammarsvägen 11 | 384 30 Blomstermåla | mob 070-259 84 34
© kommunkollen | Dunhammarsvägen 11
384 30 Blomstermåla | mob 070-259 84 34
Tillbaka till innehåll