Villkor

Betalningsvillkor: 20 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras ränta.
Priser anges inklusive reklamskatt (8 %) men exklusive moms.

Manus som inkommer efter manusstopp bereds plats i kommande nummer endast om tid och utrymme medger det.

kommunkollen förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser.

Reklamationer mot införda annonser ska göras inom tre dagar efter utgivning. Eventuella anmärkningar mot fakturor ska göras inom 8 dagar.

kommunkollens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden. kommunkollen ansvarar inte för fel orsakade av otydliga manuskript eller annonstexter. För fel eller fördröjning orsakade av tekniska problem som ligger utanför vår kontroll, ansvaras heller inte.

Materialet i kommunkollen omfattas av copyright och får inte användas i andra sammanhang utan vårt tillstånd.